top of page
אספמיה2.png

הסבר

הים המערבי

דרך הים

עורק התחבורה והמסחר החשוב ביותר באספמיה, נפרש מממלכת שבא שבדרום עד ליערות הלבנון שבצפון.

הדרך חוצה בדרכה את שטחי יער רפאיםביצות השפלהגבעות דנדהרארץ טובשושןארץ אשור,החוילה ומעבר היבוק.

הדרך מאוימת תכופות על ידי שודדי דרכים, רוצחים ומפלצות קטנות, בעיקר באזורים העניים.

אך לעומת זאת, מעמדה גורם לכך שחיילי צבא רבים מאיישים עמדות רבות בדרך.

להולך בביצות השפלה חומת ברלב היא האור שבקצה המנהרה, כל החוצה אותה יודע שהוא הגיע לנחלה, לשטח הבטוח והרגוע של עמק שושן.

ישנה דרך יותר קצרה להגיע מהעמק לארצות הדרום, גיא צלמוות, אך בשל הסכנה הרבה הנשקפת מהמפלצת הבלתי-מנוצחת החיה בתוככי הגיא- הסוחרים מעדיפים את הדרך הארוכה אך הבטוחה היחסית.

דרך הים

תרשיש

למרות שבאספמיה תרשיש נמצאת בכפתור, בעולמנו שלנו עיר הנמל המפורסמת ישבה על חצי-האי האיברי, הלא הוא ספרד של ימינו.

המהגרים העברים הראשונים לחצי-האי היו בני שבט אשר וזבולון שיצאו מערבה בספינותיהם יחד עם הפיניקים במטרה להקים מושבות מסחר בכל רחבי הים התיכון.

כשהם הגיעו לחצי-האי הם גילו ארץ רחבה וכמעט שוממת, תושביה היחידים היו אנשים שחיו במערות במרכז האי, דבר שהיווה כר פורה להתפשטותם המהירה של העברים ברחבי האזור כולו.

כמות העברים הלכה וגדלה בצורה מסחררת, דבר שעד מהרה גרם ליוונים שזיהו את המגמה לכנות את האי כאיבריה, ארץ העברים.

תרשיש, עיר בירתם, קיימה קשרי מסחר עם ישראל לכל אורך שנות קיומה.

עם הזמן תרשיש שקעה, עד שבמהלך השנים ננטשה לחלוטין וקיומה אבד ונשאר בראשם של המדמיינים.

באספמיה, העיר שהתמקמה על האי כפתור, מנהלת קשרי מסחר ענפים עם אשורארץ טוב וממלכת שבא.

היא משמשת כמקפצה להרפתקנים המעוניינים לחקור את איי הים המערבי, אך בשנים האחרונות הופיע איום לקיומה של העיר ממעמקי האי הגדול עליו היא מתקיימת.

חמישה מכשפים תפסו את ביתו של ראש העיר והעלימו אותה במעבה היער, יודעי דבר היו לוחשים שאלו הם חמשת סרני הפלשתים, בני העם הכפתורי שחזר כעבור זמן רב אל האי אשר הוא נטש.

הבת זקוקה למעשה גבורה, אך האם מישהו מסוגל לבצע אותו ולהצילה?

תרשיש

האי כפתור

רבים בעולמנו נוהגים לחשוב שהאי כפתור המוזכר בתנ"ך הוא למעשה כרתים, אך טעות בידם.

בעבר כפתור היה אי גדול ומאסיבי במזרח הים התיכון, כמאה קילומטרים מדרום לקפריסין של ימינו.

על אי זה חיו בני העם הכפתורי, עם חזק וגאה שהיה ידוע בכלי הפלדה והברזל שהוא חישל ופיתח לכדי אומנות של ממש.

באחד הימים, הר געש גדול במרכז האי התפרץ בעוצמה אדירה, מה ששלח את כפתור למצולות הים ולבסוף גם לאספמיה.

העשן והאפר הרב שיצאו מהאי נישאו למרחקים, מסייעים בין היתר לעברים לצאת ממצרים (הם כינו זאת מכת חושך) ומבריחים את הכפתורים בספינותיהם מזרחה אל עבר ארץ כנען שם הם ערכו מסעות מלחמה וכיבושים נרחבי ידיים.

בארץ זו, הכפתורים והעברים התנגשו לראשונה ומצאו אחד בשני אויב.

השם שהעברים נתנו לכפתורים יאה את פלישתם הפתאומית לארץ הברוכה.

הפלשתים.

האי כפתור
bottom of page