top of page

דמויות

היקום של עדולם מלא בישראלים וישראליות מהעבר, ההווה והעתיד שמטרתם היא אחת - לשמור עליו מכל משמר. בואו להכיר את הגיבורים העדולמים!

אלו שאתם רואים פה הם רק קמצוץ, ולאט לאט אנחנו נעלה לאתר את ההסברים* המלאים על כלל הגיבורים העדולמים. תמשיכו לעקוב!

*לנכנסים מהפלאפון, לחיצה על מקש הפלוס מובילה להסבר.

Anchor 1
bottom of page