top of page
מדינת הגליל

מדינת הגליל

מדינת הגליל היא הגדולה מבין המדינות העבריות. ממוקמת בצפון ארץ ישראל, שטחה כולל תחתיו את הגליל התחתון, הגליל העליון, הגליל המערבי, רמת הגולן, עמק הירדן ושיפוליו המזרחיים של הר הכרמל המסתיימים בוואדי ערה.

רוב המדינה נטוש לחלוטין. הממשלה ריכזה את האוכלוסייה במטרופולין גדול סביב צפת בשביל להדק את השליטה בה, מה שגרם לכך שנותרו ערים וישובים רבים ריקים מבני אדם. רפובליקת הקריות ביקשה מהמדינה להשתמש בשטח הנטוש כדי לאכלס את תושביה, אך ראש הממשלה היושב בצפת סירב בתקיפות.

בתחומי המדינה, בעמק יזרעאל הדרומי, ממוקם שדה ההמראה הירחי הבינלאומי. בתקופת מדינת ישראל המאוחדת הוא הותקף על ידי הכוחות הקוטוסים, ננטש והפעילות עברה צפונה למנחת מאולתר לצד כרמיאל. העיר כרמיאל עצמה נטשה את מדינת הגליל בעיצומה של מלחמת האזרחים, דבר שחורה לגליליים עד עצם היום הזה.

מדינת הגליל
bottom of page