top of page
כרמיאל

העיר כרמיאל

כרמיאל היא עיר מדינה הממוקמת בצפון ארץ ישראל, בצומת דרכים חשוב המקשר בין הגליל העליון והגליל התחתון.

העיר התנתקה ממדינת הגליל בעיצומה של מלחמת האזרחים עקב פינוי האוכלוסייה המאסיבי שביצעו השלטונות בצפת. אזרחים רבים הועברו בכפייה למטרופולין גדול סביב צפת, אך הכרמיאלים סירבו להתפנות. הם הכריזו על עצמאות ובעזרתם של מכשפים נאמנים בנו חומות ענק סביב העיר, מנסים למנוע מצבא זר לפלוש פנימה.

מאז, הגליליים ניסו להילחם בכרמיאלים מספר פעמים אך בכל פעם נהדפו אחורה. לאחר חילופי השלטון והדחתה הכפוייה של מרגלית בכר מתפקידה בראשות העירייה, עלה במקומה חן הכמוני, מכשף צעיר מהישוב הצמוד כמון, שזעם על כך שכרמיאל סירבה להכניס לתחומיה את תושבי המועצות האזוריות השכנות, דבר שגרם לפינויים בכוח על ידי צבא הגליל.

חן מאז שולט ביד רמה בעיר ומנהיג בה שלטון דיקטטורי חסר עכבות. כל מי שמתקרב לחומות, מבפנים ומבחוץ, נורה מיד ומסכן בכך את משפחתו בפעולת תגמול חסרת רחמים.

כרמיאל
bottom of page