top of page
רפובליקת הקריות

רפובליקת הקריות

אחת מהמדינות שחטפו הכי קשה מהמלחמה הייתה רפובליקת הקריות. ממוקמת בעמק זבולון, המדינה נתחמת על ידי הר הכרמל והעיר חיפה בדרום ועל ידי הגבול הלבנוני בצפון. מלחמת האזרחים עשתה בה שפטים, לצערם הרב של תושביה, אך לא שם נגמר הסיפור.

באחד מן הימים עלו פני הים - דבר שגרם לכך שהמדינה כולה הוצפה, מה שהפך אותה ללא ראויה למגורים. בתים רבים נשארו מתחת לפני הים, בניינים רבים נשארו בולטים מתוך המים, כבישים מהירים נעלמו ואזורי התעשייה הפכו ללא שמישים. המים חדרו לתוך המפעלים הפטרוכימיים, מה שגרם להתפוצצותם ולעלייתם בלהבות, דבר שזיהם לחלוטין את העיר חיפה וגרם לנטישתה.

עקב סכסוך קודם עם מדינת הגליל, המדינה סירבה לקבל לתחומיה את הפליטים הרבים מהרפובליקה, מה שהניע את ראש הרפובליקה, ליאורה אבבה, להקים את המחנות הצפים ולחפש אחר מטה אהרון.

רפובליקת הקריות1.png
bottom of page