top of page
מכשפה.png

מי הן משפחות הכישוף האחרונות?

משפחות הכישוף

משפחות המכשפים

נכון לימינו, נספרו כ-11 משפחות מכשפים בעולם כולו, כולן משפחות ישראליות שמסתתרות מגורלן של דומותיהן, משפחות המכשפים מכל רחבי העולם שאבדו בתהום הנשייה.

המשפחות העולמיות נכחדו במהלך מלחמת העולם השלישית, כשקבוצות ציידים התפרשו ברחבי הכדור כולו וחיפשו אחריהן- הורגים את כל מי שהם מוצאים. אל הישראליות הם לא הצליחו להגיע, אך הם אכן מתארגנים לאותו רגע.

נכון לימי מושבת הירח הישראלית, מעט אחרי סיומה של המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הרביעית, כמות המכשפים בעולם נמצאת במגמת ירידה מתמדת ועל סף היכחדות.

מה יהיה גורלם?

רישום

האוכלוסין

משפחת מימון, מבכירות משפחות המכשפים, עשתה בשנת 2004 רישום אוכלוסין של כלל המשפחות הקיימות ובני המשפחה.

בשנת 2030, שנים מספר לפני פרוץ המלחמה הגדולה, נעשה רישום נוסף, כך גם מיד אחרי סיומה של המלחמה.

כל הרישומים הללו נכרכו בקובץ אחד ואוכסנו בספריית אוניברסיטת חיפה, במקום סודי אותו אף אחד לא יכול למצוא. שמות המשפחה הם:

1. משפחת מוסיוף.

2. משפחת מימון.

3. משפחת קורנסקי.

4. משפחת מעודה.

5. משפחת אלבז.

6. משפחת דיווקר.

7. משפחת שימלביץ'.

8. משפחת בראזני.

9. משפחת קפון.

10. משפחת יסיאס.

11. משפחת להרן.

משפחות הכישוף
משפחות הכישוף

המלחמה הגדולה

המלחמה הגדולה הייתה נקודת מפנה בחייה של הקהילה.

מכשפים התגייסו לשרת בצבא ההגנה לישראל במלחמתו נגד הפולשים ורבים מהם מצאו שם את מותם.

מאוחר יותר, בפרוץ מלחמת האזרחים הישראלית, משפחות המכשפים מצאו את עצמן נלחמות אחת מול השנייה- כל אחת למען הצד אליו היא הייתה נאמנה.

דבר זה נחשב אחד מהגורמים המשמעותיים ביותר להעלמות הקהילה. האם היא תצליח לשרוד זאת?

המשפחה האבודה

כיום קיימות 11 משפחות מכשפים ישראליות, אך בעבר הרחוק הייתה אחת נוספת.

משפחה מסתורית זו הלכה לאיבוד לפני שנים רבות, נכחדה ונמוגה בעשן הזמן המתעתע.

סודה של המשפחה כבר חסוי במשך זמן רב, ממש עד לימינו אנו, וכל ראייה אליו נשרפה ממזמן והורחקה מעיני חטטנים.

מי זו אותה משפחה?

האם סודה עומד להיחשף?

משפחות הכישוף
bottom of page