top of page
קרנבל הפינה

קרנבל הפינה

הקמת המושבה נחגגת בשמחה רבה עד עצם היום הזה. הפסטיבל הראשי שמפאר את אותו יום בו הבנאים החלו לבנות את הכיפה והעיר שמתחתיה הוא קרנבל הפינה, הקרנבל שמסמל את העמדת עמוד הפינה, עמוד התווך שמחזיק את המדרחוב ומונע ממנו ליפול היישר לתוך מנהרות האוויר- העמוד שדואג שהמושבה תישאר יציבה. העמוד הוא יצירת מופת ארכיטקטונית של בנייה יציבה, תכנון אליו מסוגלים להגיע רק טובי המוחות.

הקרנבל, אירוע המוני בו משתתפים כמעט כל אזרחי המושבה, מושך אליו אנשים רבים הרוצים להרע. הידוע מבין הפיגועים שהכו במסיבת הרחוב הוא מקרה רציחתו של דור בוחבוט, ראש המושבה דאז. קבוצת המורדים בהנהגת הושע פרצה לתחומי המושבה, הגיעה עד למרחק אפסי מבוחבוט תוך כדי ניצול פרצות האבטחה הרבות ולקחה את חייו ללא הנד-עפעף.

מאז אות יום נורא ננקטו אמצעי אבטחה חדשים ורבים כדי למנוע אירועים דומים בעתיד, אך כולם יודעים שזהו רק עניין של זמן.

קרנבל הפינה
bottom of page